G20 Hàn Quốc sẽ tiếp tục nắm quyền

Khan, chủ trì cuộc họp của năm trước để hội đủ điều kiện ảnh hưởng

Seoul, Hàn Quốc từ 20 quốc gia (G20) Hội nghị thượng đỉnh của bộ phim khi xuống vị trí ghế ở Hàn Quốc và chuyển tới Pháp. Hàn Quốc, tuy nhiên, Troika (Chủ Tịch Đoàn, năm ngoái ghế, ghế bầu-) một năm từ hệ thống, thiết lập chương trình nghị sự và sẽ tiếp tục chuẩn bị một vai trò quan trọng.

G20 Ủy ban trù bị lần thứ 15 chính thức “tình trạng ở Pháp, Tổng thống Hàn Quốc dẫn độ Troika, nhưng một năm tiếp theo như là một thành viên của G20 sẽ đóng một vai trò quan trọng trong,” ông nói. 2011 Chủ tịch của hội nghị thượng đỉnh G20 ở Pháp, Mexico và Hàn Quốc, với các tổng thống tiếp theo, như chiếc ghế của sự tiến bộ của năm trước và các hoạt động như thiết lập-chương trình nghị và hợp tác với các nước này và rằng các cửa hàng sẽ mang lại.

Các chính thức “tại hội nghị thượng đỉnh G20, Seoul đã đồng ý thay đổi trong vài năm tiếp theo để thực hành trong quá trình thực hiện sao cho Hàn Quốc sẽ tiếp tục được tham gia,” ông nói.

Hàn Quốc đã được trình bày, đặc biệt là các vấn đề tài khoản hiện hành như hướng dẫn và chương trình nghị sự phát triển của hội nghị thượng đỉnh tại Pháp dẫn đến việc kinh doanh tại cuộc họp tổ chức các hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tổ chức tại Pháp như vấn đề chính với các quy luật của hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp về các vấn đề như ghế điện dường như gây ảnh hưởng. Tổng thống Pháp năm tới, cũng yêu cầu sự hợp tác đầy đủ của Hàn Quốc cho biết.

Tháng hai năm tới tại Paris, các thống đốc ngân hàng trung ương G20, bộ trưởng tài chính từ các cuộc họp Troika mà bắt đầu là một hoạt động. Bộ trưởng tài chính G20 tại nơi này trong năm tới tháng sáu, hướng dẫn cho sự phát triển cân bằng bền vững hội nghị thượng đỉnh G20 maryeonki tại Seoul là một thực hiện của hợp đồng dự kiến sẽ thảo luận về cách tập trung.

Mặt khác, phục vụ một năm các cuộc họp hội nghị thượng đỉnh G20 của Uỷ ban Trù bị cho người Pháp và các Sách trắng về vai trò của doanh nghiệp, chẳng hạn như nhân viên tối thiểu được tổ chức để khoan phá hủy còn lại. Đồng, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc Học viện Ngân hàng đã được trong các cơ quan phụ lục sẽ được chuyển đến Bộ Ngoại giao trong tháng này rằng Bộ đã cử cán bộ, Bộ Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính Uỷ ban và các gốc được trả lại vào cuối năm tới tháng Giêng.

Advertisements
This entry was posted in Vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s