Tự do hóa thương mại, nhấn mạnh các nỗ lực chung giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

□ Chủ tịch hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul vào ngày 12, ngay sau khi phiên họp đã kết thúc ba phút đến 40 giờ đêm để có “thương mại” một doanh nghiệp ăn trưa và ‘thay đổi khí hậu và màu xanh lá cây tăng trưởng “chương trình nghị sự đã được thảo luận về các nhà lãnh đạo thế giới.

□ 12 trong khoảng 40 phút đến 50 phút thảo luận về chủ nghĩa bảo hộ, thương mại, ngăn chặn phổ biến vũ khí bữa tiệc trưa kinh doanh liên quan cho sự hợp tác giữa G20 này, Chương trình Phát triển Doha (DDA) đàm phán và thảo luận đã diễn ra nhiều hơn.

○ Tổng thống, sau khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xuất hiện để ngăn chặn sự lây lan của chủ nghĩa bảo hộ ở Washington vào năm 2008 vẫn đứng ở đỉnh (bế tắc) đã được đề xuất. Kinh doanh Tiệc trưa vào ngày chủ tịch của nhóm G20 trong một phản ứng phối hợp với sự lây lan của chủ nghĩa bảo hộ, hiệu quả và đã có một sự nhấn mạnh về tự do hóa thương mại và mở cửa thị trường đã nhấn mạnh sự cần thiết.

□ Sau sokgaedoen biến đổi khí hậu và phát triển xanh và chương trình nghị sự tăng trưởng xanh trong các cuộc thảo luận với các G20 đối phó với các biện pháp thay đổi khí hậu như mức độ hợp tác đã được thảo luận. Tổ chức tại Cancun, Mexico vào cuối tháng này về biến đổi khí hậu lần thứ 16 Hội nghị các Bên tham gia để đạt được một cuộc thảo luận sơ bộ của các kết quả đã được thực hiện.

Advertisements
This entry was posted in Vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s