Chủ trì của Chủ tịch, hai phiên ‘cải cách tài chính quốc tế tổ chức và mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu “được tổ chức.

IMF cải cách, mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu được thảo luận

10:00 ngày hội nghị thượng đỉnh G20 Tổng thống thứ 12 tại Seoul trong hai phiên họp với các nhà lãnh đạo thế giới và mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu cho IMF cải cách đã được thảo luận.

Tế Nam chủng tộc các nhà lãnh đạo G20 Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hội nghị được thực hiện trong hạn ngạch của IMF và cải cách quản trị, hoan nghênh thỏa thuận và trong khi chờ đợi, trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau và thỏa thuận đã được đánh giá cao.

Trong đó, Tổng thống geumbeon cải cách hợp pháp, uy tín thậm chí còn cao hơn nữa công tác phòng chống khủng hoảng IMF và đáp ứng khả năng dự kiến để thực hiện hiệu quả hơn nói.

Lưới an toàn tài chính toàn cầu và cuộc khủng hoảng liên quan như các nước nhỏ giọt ổn định của dòng tín dụng của IMF, bao gồm các khoản cho vay và tăng cường hiệu quả hoạt động chào đón khi đó, bổ sung kế hoạch phát triển cũng được thảo luận.

Trong đó, Tổng thống đã tăng cường mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu, sự gia tăng hội nhập của nền kinh tế thế giới trong tình hình kinh tế quốc tế, trong khi duy trì sự cởi mở để đạt được sự thịnh vượng kinh tế đã được giữ làm con tin để nghịch lý.

Advertisements
This entry was posted in Vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s