tình nguyện viên G20 cho sự thành công rất thích thú.


Hội nghị thượng đỉnh G20 vào một thành công trữ của các tình nguyện viên sự kiện, quá dài đã cam kết.

Để tạo thuận lợi cho thủ tục tố tụng của một ngày bận rộn, bao gồm một tình nguyện viên đã chi tiêu.

Hội nghị thượng đỉnh G20 trung tâm truyền thông ở Seoul.

Để hướng dẫn các nhà báo nước ngoài, các tình nguyện viên trong đồng phục màu xanh lá cây ở khắp mọi nơi đáng chú ý.

Hội nghị thượng đỉnh G20 tham gia tình nguyện viên tổng thống của đường, tất cả 600 người.

Đúng tài liệu xem xét và phỏng vấn trong 100 một trong những đối thủ cạnh tranh khó khăn đã được lựa chọn thông qua.

Anchunhwassineun thậm chí còn để lại cho chúng tôi đủ để trả tiền để tham gia công việc tình nguyện là dành riêng cho hai ngày.

Để khuyến khích người vì cuộc sống bận rộn của công ty nhưng sự lựa chọn riêng của mình nhiều, nhưng rất hài lòng.

Ông Suk quân đội trước khi có nghĩa là bạn muốn để lại những kỷ niệm được thiết lập để tình nguyện.

Nhân dân, đau họng, và nhiều hadaboni ít khó khăn, nhưng Đại sứ tham gia niềm tự hào quốc gia được thực hiện.

Các tình nguyện viên, chủ yếu là các nhà báo nước ngoài và tiến độ của các sự kiện và là nhiều hơn 8 giờ một ngày và các sự kiện được hỗ trợ.

Các địa điểm xung quanh các công việc bẩn không mỉm cười trong khi họ đang tình nguyện viên, chỉ ra các từ ẩn của lòng nhân là những nhân vật chính của Hàn Quốc.

Advertisements
This entry was posted in Vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s