Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vào một cặp vợ chồng.


Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul từ chối trong 10 ngày với bà Trần taing kkiem đang vẫy ipgukhae qua Sân bay quốc tế Incheon.

Advertisements
This entry was posted in Vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s