Tổng thống nhận được tràng pháo tay .


Gwangjangdong gu, Seoul, Tổng thống Lee Myung-bak vào ngày 11 tại Sheraton Walker Hill Hotel ở Seoul, Hội nghị thượng đỉnh G20 kinh doanh mở phiên họp toàn thể của Hội nhận được tràng pháo tay đang hướng về phía sân khấu. Là để trả lời câu hỏi. Chủ tịch Li & Fung Victor Fung, từ trái, Joseph ahkeoman Chủ tịch Ngân hàng Deutsche Bank, aengdeulro ahmekan Cynthia Carroll, giám đốc điều hành, Vestas diteulrebeu Engel CEO.

Advertisements
This entry was posted in Vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s