Obama khuyến khích người lính.


Đối với các hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul, thăm Hàn Quốc vào Tổng thống Mỹ thứ 11 đến thăm Seoul, Yongsan nhân viên quân sự Mỹ được khuyến khích để bắt tay.

Advertisements
This entry was posted in Vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s