Một công cụ của hội nghị thượng đỉnh G20 ở Seoul, kết quả của hội nghị.


Tổng thống truy cập để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thứ Năm ngày 11, trong một hội nghị thượng đỉnh tại Cheong Wa Dae PM có, phát triển song phương chiến lược quan hệ đối tác hợp tác, hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul, gần đây tình hình ở bán đảo cùng quan tâm, bao gồm cả trao đổi về.

Lee và ông Hồ đã đồng ý trong năm 2008 ‘một – của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược’ bày tỏ sự hài lòng với sự phát triển của mối quan hệ, tinh thần của hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng trong tương lai dưới sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương đã được như chúng ta đồng ý rằng.

Ngoài ra, thương mại song phương và quan hệ kinh tế và thực tế hợp tác và tiếp tục hỗ trợ cho các nỗ lực phát triển là để nhận ra.

Chủ tịch, Sáu lần thứ 12 được tổ chức tại hội nghị thượng đỉnh G20 Seoul vào thành công của hỗ trợ hoạt động của Hồ Cẩm Đào và hợp tác với glucose và, Hồ Chủ Tịch của Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc nỗ lực để đánh giá, trong khi ở Seoul dự hội nghị G20 thành công của hoạt động cho rằng hợp tác sẽ tiếp tục.

Hai nhà lãnh đạo cuối cùng nhau trao đổi ý kiến về tình hình ở bán đảo này đã được sự bình an trong tương lai và sự ổn định ở Bắc Triều Tiên cho phi hạt nhân hóa bán đảo và hợp tác lẫn nhau sẽ tiếp tục có thông tin liên lạc chặt chẽ.

Advertisements
This entry was posted in Vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s