4 trình bày chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh G20


Tổng thống và ngày 1 “hội nghị thượng đỉnh G20 (G20) tại Seoul, tỷ lệ trao đổi vấn đề, các chương trình nghị sự quan trọng nhất, xây dựng một mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu, IMF và quốc tế, cải cách các tổ chức tài chính khác, các chương trình phát triển,” ông nói.

Tổng thống hôm nay trước hội nghị thượng đỉnh G20 thông qua một bài phát biểu thường xuyên, “Chúng tôi là chủ tịch của sự thịnh vượng toàn cầu, phát triển bền vững và góp phần vào các nhiệm vụ lịch sử được thực hiện,” ông nói hai.

4 Tổng thống, các chương trình nghị sự và liên quan, “trao đổi các vấn đề tỷ lệ trong cuộc đua tháng trước và được tổ chức tại một cuộc họp của bộ trưởng tài chính, ngân hàng trung ương màu xanh lá cây ánh sáng bật lên, sự tôi thực sự vui mừng khi thành công,” nói: “Tôi nghĩ rằng tất cả các nước vấn đề tỷ giá hối đoái trong tiêu cực, các” chợ xác định theo hệ thống, “Tôi đã thấy trong các thỏa thuận”, ông đã được giới thiệu. Các “2 triệu khi cuộc khủng hoảng tài chính của hai công ty đã mặc định nhà kho hơn 100 triệu người thất nghiệp và đã gây ra sự đau đớn”, và “để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng trước để cả thế giới phải hợp tác để tạo ra một mạnh mẽ mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu”, ông nói .

Sau tổng thống, “IMF các nước phát triển, tập trung wateuna unyoungdwae bây giờ Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và các nước mới nổi khác của giai đoạn vì giọng nói tăng của họ cần được” như là “một cổ phần trong đó các xung đột có thể trở thành một vấn đề, nhưng tích cực của chúng tôi thuyết phục và hòa giải để đạt được thỏa thuận tại cuộc họp của cuộc đua, “ông nói.

Ngoài ra, “phát triển chương trình nghị sự để các nước đang phát triển có thể thoát khỏi đói nghèo là giúp đỡ để phát triển,” nói “mà viện trợ sự tăng trưởng này chủ yếu hỗ trợ theo hướng đề xuất đặt nền móng”, ông đã được giới thiệu.

Sự kết thúc của tổng thống “hội nghị thượng đỉnh G20 đạo diễn Hàn Quốc như là một trật tự xã hội quốc tế, nhảy vào trong nước đã được lãnh đạo,” và “cơ hội lịch sử để truyền lại cho thế hệ kế tiếp của tài sản được tạo ra sẽ phải trả”, ông nói.

Advertisements
This entry was posted in Vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s