Tổng thống Lee, ASEAN (ASEAN) +3′ hội nghị thượng đỉnh, chuyến thăm Việt Nam.


ngày 28 một tổng thống mới của tổng thống sắp tới ASEAN (ASEAN) 3 ‘để tham dự đến thăm Việt Nam, cho biết, trong 24 ngày.

Tổng thống đã tới Hà Nội vào ngày 28, 29 một – Hội nghị cấp cao ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 3, tham dự Hàn Quốc – Hợp tác ASEAN để Tăng cường quan hệ hợp tác Đông Á và khu vực dự kiến sẽ tham khảo ý kiến với các nhà lãnh đạo thế giới về.

Tổng thống cũng của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) quản lý thiên tai ở các hợp tác tài chính và các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và các vấn đề an ninh khu vực xung quanh bán đảo, vv cũng có kế hoạch trao đổi ý kiến.

Tổng thống, với Trung Quốc và Nhật Bản để mở một hội nghị thượng đỉnh riêng biệt, được tổ chức tại đảo Jeju thỏa thuận Hội nghị thượng đỉnh cuối cùng của tháng, ba quốc gia để đánh giá tình hình và hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul và Đông Bắc Á cũng thảo luận về kế hoạch đó.

Advertisements
This entry was posted in Vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s