SEOUL G20 AGENDA (1)

Když se vedoucí představitelé skupiny G20 se setkávají v Soulu v listopadu,

jejich hlavním zájmem bude zajištění toho, že hospodářské oživení je
v plném proudu, aby budoucí krize může být odvráceno, a že G20
udržuje své místo do středu globálního vládnutí doručením
na dříve přijatých závazků.
K těm, končí, G20 Se-
oul Summit se zaměří nejprve na v návaznosti na předchozí G20 se dohodly,-
davky a mandáty ve stanovené lhůtě.

Tyto závazky zahrnují: udržení ekonomické podpory
opatření, dokud se neuzdraví je plně zajištěna, zajišťující silný, udr-
schopen, a vyváženého globálního růstu, budování silnější mezinárodní
finanční regulační systém a modernizaci mezinárodní
finančních institucí.

1. Ensuring Global Economic Recovery

Světová ekonomika i nadále zotavit rychleji, než se předpokládalo, i když v nestejné tempo.
Nicméně současná nestálost na finančních trzích nám připomíná, že přetrvávají některé problémy.
Ministři financí G20 a guvernérů centrálních bank, který se setkal v Busan od 4-5 června 2010, potvrdil, že G20 je připravena k zajištění obnovy a posílení vyhlídek pro růst a zaměstnanost s i-koordinované hospodářské politiky.
Dále uvedl, že nedávné události zdůraznily potřebu zajistit udržitelnost veřejných financí prostřednictvím důvěryhodných a růst-přátelské opatření, které jsou přizpůsobeny jednotlivým zemím.
V této souvislosti G20 dohodli, že země s vážným fiskálním problémům by měly urychlit tempo konsolidace, a podporovat země k rozšíření domácích zdrojů růstu v rámci svých možností a udržení makroekonomické stability.Rovněž zopakoval, že je důležité strukturální reformy, rozvojové politiky, a pokračující úsilí o zabránění protekcionismu.

 

Advertisements
This entry was posted in Czech. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s